Vores regler

Klare og gennemskuelige regler der sikre den bedste oplevelse for alle.

Vores værdier

Vi er ikke som alle andre og det er vi stolte af.

 • Hold den pæne omgangs tone, både online og ansigt til ansigt.
 • Alkohol må kun indtages af personer over 18 år, efter dagens arbejde, og max 2 genstande pr. person pr. dag
 • Billeder fra ShelterKlubbens arrangementer må ikke bringes offentligt uden forudgående aftale.
 • Stoffer uanset styrke og type må ikke medbringes, eller indtages.
  Begge dele medfører bortvisning, samt politi anmeldelse.
 • Våben ud over kniv/dolk/økse og andre former for værktøj, der bruges i forbindelse med friluftsliv, må ikke medbringes.
 • ShelterKlubben skal være et frirum med plads til alle, derfor skal personlige holdninger til religion, race, madvaner osv. holdes på et minimum.
 • Tovholdernes anvisninger skal følges.
 • Forældre er ansvarlige for deres børn, vi har ikke børnepasning.
 • Vi vil være ærlige overfor os selv og andre
  – for kun når vi er ærlige om vores stærke og svage sider kan vi vokse sammen.
 • Vi vil skabe nærvær, relationer og rummelighed
  – gennem respekt for andre og os selv.
 • Vil vil dele ud af vores viden og færdigheder
  – Så flere kan føle sig trygge i naturen.