Den 3. marts blev vi til Foreningen Shelterklubben. 

Vores formål er stadig det samme, nemlig

At gøre Shelterture tilgængelige for alle, og hjælpe vores medlemmer med at finde deres eget friluftsliv.

Undervise i sikker brug af økse, kniv og andre redskaber der bruges i lejrlivet.

Informere om grundlæggende 1. hjælp.

Give råd og vejledning op til turen, under turen og efter turen.

At nedbryde fordomme om psykiske og fysiske udfordringer.

Du kan læse ShelterKlubbens vedtægter

Bestyrelsen

Her kan du se hvem vi er
Note: Bestyrelsen er desværre ikke fuldtallig ifølge vedtægterne, men vi fortsætter med den daglige drift indtil der kan indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling i efteråret 2021.

Line Kudahl

Formand

Mikkel Kaas

Medlem

Bitten Raunsgaard Stage

Medlem